Tworzymy przestrzeń na Twoją energię.

Aby działać i produkować potrzebujesz energii. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz zachować dla swoich potrzeb energię jaką dostajesz ze słońca, wiatru, wody lub ziemi.

4EN

For Energy. Mając na względzie jakość życia naszych dzieci i wnuków postanowiliśmy zaprojektować i stworzyć rozwiązania, które zapewnią dostęp do czystej i bezpiecznej energii kolejnym pokoleniom. Kontynuując najlepsze tradycje polskiej myśli inżynierskiej i wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom świata w zakresie dostępu do bezpiecznego źródła czystej energii, zaprojektowaliśmy rozwiązania pozwalające na bezpieczne magazynowanie i zarządzanie energią niezbędną do funkcjonowania we współczesnym świecie.

FlexPOWER

Technologia FlexPOWER powstała w ramach prac prowadzonych nad rozwojem systemów energetycznych przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych polskich inżynierów i specjalistów. Ich doświadczenie i entuzjazm doprowadziły do opracowania szeregu innowacyjnych rozwiązań technicznych i programowych, które w połączeniu stworzyły uniwersalne i elastyczne technologie dostępne na rynku nowoczesnej energetyki pod marką FlexPOWER (FP). Dzięki temu użytkownik systemów magazynowych w ramach technologii FP uzyskuje dostęp do unikatowych rozwiązań dostosowanych do realizowania odpowiedzialnych zadań na polu energetyki przemysłowej . Technologia FP oferuje elastyczne podejście do zagadnień magazynowania i przetwarzania energii, budowania i eksploatacji systemów bateryjnych oraz zaspokajania oczekiwań i potrzeb użytkowników.

FPI + BSCU (FPI 130-50DC) - system bateryjny

System bateryjny FPI z komputerem sterującym BSCU (Battery System Control Unit) stanowi zestaw bazowy do wykorzystania w systemach bateryjnych budowanych przez integratorów zewnętrznych. Produkt powstał jako wersja rozwojowa FPA (modułu bateryjnego pojazdowego). System umożliwia łączenie kolejnych modułów równolegle do wspólnej szyny DC co gwarantuje wysoką elastyczność w skalowaniu mocy i pojemności docelowych rozwiązań. Podstawowy moduł bateryjny posiada pojemność 13 kWh oraz moc 5 kW. Moduły bateryjne FPI są izolowane środowiskowo (IP67), posiadają zintegrowaną izolację termiczną oraz cieczowy układ kondycjonowania termicznego. Zespół bateryjny znalazł zastosowanie w FPY.

SPECYFIKACJA

FPI 

Moc: 50 kW DC
Pojemność: 130 kWh
Podłączenie: 300 ÷ 400DC
Wymiary: 0.7 x 1.0 x 1.2m

BSCU

2x RS485
1x Sunspec Modbus ETH1
1x Ethernet 100 BASE-T
1x AI 1x AO
2x DI 2x DO

FPPH14 (FPP 131-63DC) - system bateryjny

System FPPH14 składa się z czternastu modułów bateryjnych łączonych szeregowo (ogniwa akumulatorowe w chemii NMC) z rozdzielnicą elektryczną BS-PDU wyposażoną w komputer zarządzający baterią – BMS, zabezpieczenia prądowe, odłącznik serwisowy oraz komunikację z systemem nadrzędnym BSCU (Battery System Control Unit) stanowi zestaw bazowy do wykorzystania w systemach bateryjnych budowanych przez integratorów zewnętrznych. Produkt cechuje się mocą 63 kW, pojemnością ok 130 kWh (w zależności od użytych ogniw akumulatorowych) oraz zakresem napięć 700÷940 VDC. System jest kondycjonowany termicznie poprzez powietrze, pracuje w zakresie temperatur +10oC ÷ +50oC. Rozdzielnica BS-PDU obsługuje do szesnastu modułów FPP. Rozwiązanie pozwala na budowanie systemów do 1000 VDC. Układ przygotowany do zabudowy w standardowych rozstawach szaf 19” RACK przy głębokości zabudowy 1200 mm. Produkt przeznaczony na rynek przemysłowy. System używany jest w FPF oraz FPD.

SPECYFIKACJA

Moc: 63 kW
Pojemność: 130 kWh
Podłączenie: 700÷940 VDC
Wymiary: 1.2×0.5×2.5 m
Waga: 1 200 kg

FPPV16 (FPP 140-63VDC) – system bateryjny

System FPPV16 składa się z szesnastu modułów bateryjnych łączonych szeregowo (ogniwa akumulatorowe w chemii LFP) z rozdzielnicą elektryczną BS-PDU. Rozdzielnica wyposażona jest w komputer zarządzający baterią – BMS, zabezpieczenia prądowe, odłącznik serwisowy oraz komunikację z systemem nadrzędnym BSCU (Battery System Control Unit). System stanowi zestaw bazowy do wykorzystania w systemach bateryjnych budowanych przez integratorów zewnętrznych. Produkt cechuje się mocą 63 kW, pojemnością ok 130 kWh (w zależności od użytych ogniw akumulatorowych) oraz zakresem napięć 680÷993 VDC. System jest kondycjonowany termicznie poprzez powietrze, pracuje w zakresie temperatur +10oC ÷ +50oC. Rozdzielnica BS-PDU obsługuje do szesnastu modułów FPP. Rozwiązanie pozwala na budowanie systemów do 1000 VDC. Układ przygotowany do zabudowy w standardowych rozstawach szaf 19” RACK przy głębokości zabudowy 1200 mm. Produkt przeznaczony na rynek przemysłowy. System używany jest w FPF oraz FPD.

SPECYFIKACJA

Moc: 63 kW
Pojemność: 140 kWh
Podłączenie: 680÷993 VDC
Wymiary: 1.2×0.5×2.5 m
Waga: 1 450 kg

FPY (FPY 130-50AC) – stacjonarny magazyn energii

Magazyn energii elektrycznej FPY jest rozwiązaniem zintegrowanym, podłączanym bezpośrednio do sieci klienta (nN 3×400 VAC). Posiada zainstalowane moduły bateryjne, przekształtniki energetyczne, niezbędne zabezpieczenia prądowe oraz system autonomicznego sterowania. Magazyn wyposażony jest w izolację termiczną i ogniową oraz system wykrywania i zapobiegania zagrożeniom pożarowym. Izolacja termiczna wraz z autonomicznym układem kondycjonowania termicznego zapewniają wieloletnią, bezawaryjną pracę magazynu funkcjonującego na wolnym powietrzu w zakresie temperatur od -35oC do +45oC. Opcjonalna, prefabrykowana płyta fundamentowa zapewnia szybką i bezproblemową instalację magazynu u klienta.

SPECYFIKACJA

Moc: 50kW AC
Pojemność: 130 kWh
Podłączenie: 3×400 AC
Wymiary: 1.5 x 1.5 x 2.2m
Waga: 2 400 kg

FPF (FPF 250-150VDC) – stacjonarny, skalowalny magazyn energii

Magazyn energii elektrycznej FPF oparty o konstrukcję kontenera morskiego 5 stopowego w wersji HC. Przygotowana została przestrzeń na dwa słupki bateryjne FPPH14 lub FPPV16. Magazyn FPF posiada zabudowany układ kondycjonowania termicznego oparty o pompę ciepła powietrzną oraz tzw. „freecooling”, zabezpieczenie pożarowe, izolację termiczną. System może być dostarczony z prefabrykowaną płytą fundamentową. System umożliwia łączenie do 4 x FPF równolegle skalując moc i energię. System posiada zintegrowane zabezpieczenia ogniowe oraz jest przystosowany do pracy na zewnątrz. Wymaga zastosowania zewnętrznego przekształtnika DC/AC.

SPECYFIKACJA

Moc: 125 kW
Pojemność: 250 kWh
Podłączenie: 680÷993 VDC
Wymiary: 1.5 x 2.4 x 2.9m
Waga: 5 500 kg

FPD (FPD 500-250VDC) – przemysłowy, skalowalny magazyn energii

Przemysłowy magazyn energii elektrycznej FPD, oparty o konstrukcję kontenera morskiego 10 stopowego w wersji HC, to system DC umożliwiający budowę skalowalnych magazynów energii po stronie napięcia stałego (DC) od 0.5 MWh do 5 MWh co 0,5 MWh. Umożliwia to użycie systemu w konfiguracjach z centralnym przekształtnikiem o mocy do 2.5 MW lub łącząc FPD z przekształtnikiem hybrydowym połączenie z instalacją fotowoltaiczną (PV) po stronie napięcia stałego. Dzięki skalowalnej konfiguracji możliwa jest optymalizacja kosztów pod kątem wymagań aplikacji i klienta.
System umożliwia budowę skalowalnych farm magazynowych z gęstością energii na poziomie 160 MWh / ha oraz gęstością mocy 80 MW / ha. Posiada zabudowany system kondycjonowania termicznego oparty o powietrzną pompę ciepła oraz tzw. „freecooling”, zabezpieczenie pożarowe, izolację termiczną. FPD jest przygotowany do przyjęcia czterech słupków bateryjnych FPPH14 lub FPPV16. Został zaprojektowany do pracy na zewnątrz. Wymaga zastosowania zewnętrznego przekształtnika DC/AC.

SPECYFIKACJA

Moc: 250kW
Pojemność: 500kWh
Podłączenie: 680÷993 VDC
Wymiary: 2.9 x 2.4 x 2.9m
Waga: 8 900 kg

FlexSYS

Technologia FlexSYS jest uzupełnieniem funkcjonalności oferowanej przez FlexPOWER. Jest to technologia, w ramach której zebrane zostało niezbędne oprogramowanie w zakresie obsługi informatycznej urządzeń FlexPower. FlexSYS prezentuje parametry pracy systemów bateryjnych, analiz biznesowych, oraz umożliwia sterowanie urządzeniami, zarządzanie lokalnymi obszarami bilansowania oraz optymalizację ekonomiczną zainstalowanych magazynów. Aplikacje wchodzące w skład rozwiązań technologicznych FlexSYS zostały skonfigurowane tak aby maksymalnie spełnić oczekiwania i potrzeby różnych grup biznesowych.

FSV – system prezentacji parametrów pracy

System FlexSYS V jest autorskim systemem zbudowanym do uzupełnienia technologii FlexPOWER i FlexMOBILITY oraz produktów wchodzących w ich skład. Aplikacja bazodanowa oraz interfejs prezentujący dane z pracy magazynu, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, umożliwia klientom wgląd w parametry funkcjonowania ich magazynów energii. Aplikacja łączy funkcjonalność bazy danych z prezentacją informacji bieżących jak i historycznych. Po odpowiednim skonfigurowaniu, aplikacja może pełnić funkcję interfejsu użytkownika (SCADA). Poza informacjami z pracy magazynu energii zbudowanego w technologii FlexPower, może w takim przypadku analizować i wyświetlać informacje z innych źródeł energetycznych w obrębie instalacji elektrycznej. Mogą to być parametry przyłącza do sieci energetycznej, generacji z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  oraz zużycia energii przez klienta. Możliwe są także analizy przepływów energii pomiędzy źródłami energetycznymi oraz prezentowanie statystyk z pracy instalacji.

FlexMOBILITY

Technologia FlexMOBILITY jest najbardziej zaawansowaną grupą produktów w zakresie dostosowania do warunków środowiskowych i specyfiki funkcjonowania w szeroko rozumianym świecie „Elektromobilności”. Produkty wchodzące w skład FlexMOBILITY cechują się zdolnością do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, morskich (ang. „seaside”) oraz kopalnianych. Cieczowe kondycjonowanie termiczne, wysoka odporność na drgania, odporność na narażenia EMC (ElectroMagnetic Compatibility) oraz wytrzymałe obudowy zaprojektowane zgodnie z doświadczeniami stosowanymi w lotniczych konstrukcjach półskorupowych, gwarantują wieloletnią bezawaryjną pracę. Ponadto stabilne i bezpieczne oprogramowanie BMS (Battery Management System) zarządzające baterią oraz wielopoziomowe systemy zabezpieczeń oferują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

FPA + ABSCU (FPA 13-30VDC + ABSCU) – system bateryjny

System bateryjny FPA z komputerem sterującym ABSCU (Automotive Battery System Control Unit) stanowi zestaw bazowy do wykorzystania w systemach bateryjnych dedykowanych do pojazdów roboczych. Produkt został opracowany z myślą o ciężkich warunkach pracy w środowisku kopalnianym, przemysłowym oraz transportu publicznego. System umożliwia łączenie kolejnych modułów równolegle do wspólnej szyny DC co gwarantuje wysoką elastyczność w skalowaniu mocy i pojemności docelowych rozwiązań. Podstawowy moduł bateryjny posiada pojemność 13 kWh oraz moc 30 kW. Moduły bateryjne FPA są przystosowane do pracy w środowiskach agresywnych i morskich (C5 oraz IP67), posiadają zintegrowaną izolację termiczną oraz cieczowy układ kondycjonowania termicznego. Dzięki modułowej budowie system umożliwia swobodne budowanie magazynów energii do pojemności 500 kWh. W trakcie eksploatacji każdy moduł jest zarządzany niezależnie oraz może być dołączany i odłączany od magistrali prądowej automatycznie według potrzeb.

SPECYFIKACJA

FPA

Moc: 30 kW DC
Pojemność: 13 kWh
Podłączenie: 300 ÷ 400DC
Wymiary: 0.1 x 0.7 x 1.0 m
Waga: 100 kg

ABSCU

3x CAN 2.0B
1x RS-485
2x Ethernet 100BASE – T
2x PWM
8x AI 2x AO
10x DI 8x DO

DWH-200 – silnik napędowy, napęd bezpośredni

Silnik napędowy DWH-200 przeznaczony jest do montażu w kole o rozmiarze felgi co najmniej 17 cali jako napęd bezpośredni. Dedykowany jest do stosowania w układach napędowych: maszyn przemysłowych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, pojazdów użytkowych i specjalistycznych, pojazdów samochodowych, urządzeń hydraulicznych, maszyn roboczych, innych maszyn i urządzeń o przeznaczeniu specjalnym.

SPECYFIKACJA

Moc: 40 kW (80 kW max)
Moment obrotowy: 700 Nm (1000 Nm max)
Obroty: 1200 obr/min
Podłączenie: 300÷750 VDC
Waga: 75 kg
Wymiary: Ø0.388×0.208 m

Pobierz folder

STS-203 – przekształtnik napędowy

Sterownik silnika elektrycznego STS-203 przeznaczony jest do zasilania i sterowania pracą maszyn elektrycznych prądu przemiennego stosowanych w: pojazdach z napędem elektrycznym, elektrycznych maszynach roboczych oraz urządzeniach przemysłowych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

SPECYFIKACJA

Moc: 50 kW (80 kW max)
Podłączenie: 0÷850 VDC
Waga: 12.2 kg
Wymiary: 0.42×0.25×0.10 m

Pobierz folder

PBC-202 – dwukierunkowa stacja ładowania

Trójfazowa, dwukierunkowa, stacjonarna ładowarka PBC-202 jest przeznaczona do: ładowania magazynów energii zbudowanych z baterii litowo-jonowych, optymalnego ładowania (CC, CV, CP) we współpracy z układem BMS, szybkiego ładowania pojazdu ze złączem CHAdeMO oraz CCS Combo 2, ładowania pojazdów ze złączem AC Type 2.

SPECYFIKACJA

System ładowania: CHAdeMO , CCS Combo 2, AC TYPE 2
Moc: 50 kW
Zakres napięć: 300÷850 VDC
Waga: 210 kg
Wymiary: 0.6×0.77×2.18 m

Pobierz folder

Napisz do nas i dowiedz się jak możesz zacząć korzystać z własnego magazynu energii elektrycznej.